For f full pensjon m du ha en opptjeningstid p 30 r i full stilling. Andre offentlige pensjonsordninger, som for eksempel Statens pensjonskasse, KLP etc. Beregning av rlig alderspensjon fra SOP-med fradrag for tjenestepensjon opptjent gjennom arbeidsforhold. Ved valg av utbetalingsperiode fra SOP som alderspensjon fra spk 19. Mar 2015 Pensjon. Pensjonsordningen for ansatte ved UiO administreres av Statens Pensjonskasse SPK og Norges arbeids-og velferdsforvaltning Universitetene benytter Statens Pensjonskasse som leverandr av kollektiv. E-post: postmottakspk No. Alderspensjon, ufrepensjon og etterlattepensjon alderspensjon fra spk For f p plass en endring i offentlig tjenestepensjon m det bde foretas lovendringer i blant annet lov om Statens pensjonskasse og lov om samordning av 27. Apr 2009. Regelen om full alderspensjon i tillegg til full lnn for dei som er 67 og 68 r kan ikkje kombinerast med uttak av pensjon fr KLP eller SPK Kommunal Landspensjonskasse KLP eller Statens Pensjonskasse SPK. Fr fylte 67 r vil alderspensjonen best av folketrygd og pensjon fr KLP SPK 21. Nov 2014. Statsansatte har krav p alderspensjon fra Statens pensjonskasse, mens ansatte i kommune eller fylkeskommune har krav p alderspensjon 24. Feb 2015. Du kan under de forutsetninger som du selv stiller opp ikke pregne alderspensjon fra Statens Pensjonskasse p basis av den lavere 6. Des 2012. Folketrygdens alderspensjon kan alts tas ut fra fylte 62 r og er ikke. Ved siden av full alderspensjon fra SPK etter ovennevnte regler 11. Des 2017. Gamst manglet 14 mneder p full opptjening 30 r i Statens Pensjonskasse da han sluttet som hndverker i Forsvarsbygg i september 6. Nov 2017. Hadde Unni Bjelland i stedet sluttet jobbe og startet uttaket av pensjon fra SPK da hun fylte 67 r og 1 mned, ville hun hatt krav p en I forrige artikkel tok vi for oss hvordan du som er omfattet av de nye reglene vil opparbeide deg fremtidig alderspensjon i SPK. N skal vi se p nr og hvordan alderspensjon fra spk 10. Feb 2010. Samlet utbetalt pensjon etter samordning med folketrygdens pensjon skal minst utgjre tjenestepensjon fr samordning. Reduksjon i samlet 4. Feb 2013 Pensjon. I tillegg til folketrygden har Bergen kommune offentlig. Bergen kommunale pensjonskasse BKP, ; Statens pensjonskasse for .