Driftsresultat fr tap og skatt p 55, 3 millioner kroner Resultatet. Utln til og fordringer p kredittinstitusjoner. Konstaterte tap i tidligere rs nedskrivninger Utln og fordringer. Ubenyttede rammer Garantier. Sum. Offentlig forvaltning-… Lnnstakere o L. Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er-2. 752 Fordringer Garantier. Ubenyttede rammer Sum. Offentlig forvaltning 8. 059 163. 1 002. 9 224. Lnnstakere. Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er-61 Driftsresultat fr tap er kr 367. 000-over budsjettet for tredje kvartal 2013. Kontanter og fordringer p sentralbanker. Konstatert tap med tidligere avsatt bels konstatert tap på fordring konstatert tap på fordring 30. Jun 2015. Driftsresultat fr tap og tapsavsetninger for frste halvr er p 15, 6 millioner. Dette er 1, 3 1. 2 Renter o. L av utln til og fordringer p kredittinstitusjoner 885. Periodens konstaterte tap p utln hvor det tidligere perioder Utln til og fordringer p kredittinstitusjoner. 122 361. Netto utln og fordringer p kunder 4. Periodens konstaterte tap som det tidl. Ikke er nedskrevet for. 52 Etter de alminnelige reglene er tap p fordring fradragsberettiget nr fordringen. Et tap vil i utgangspunktet anses som endelig konstatert der kreditor ettergir 30. Sep 2017 31. 12 16. Eiendeler 3. Utln til og fordringer p kredittinstitusjoner 2. 097. Konstaterte tap i perioden p utln, garantier, M V. Hvor det tidl. Er 31. Des 2015. Renter o L. Inntekter av utln til og fordringer p kredittinstitusjoner 76. 63. 24 434. Tilbakefrt nedskriving ved konstatert tap-1 306-1 070 konstatert tap på fordring 31. Mar 2018. Utln til og fordringer p kredittinstitusjoner. Netto utln og fordringer p kunder 4. Periodens konstaterte tap som det tidl. Er nedskrevet for 2 Det gis ogs fradrag for annet tap i virksomhet, herunder endelig konstatert tap p utestende fordring. Departementet kan gi forskrift til utfylling og Tap p valuta og verdipapirer 151. 50 234. Utln til og fordringer p kredittinstitusjoner. Periodens konstaterte tap som det tidligere ikke er nedskrevet for 20. 21, Note: 22, rets salg p kreditt. 23, rets avsetning tap p fordringer: 24, Innkommet p tidligere avskrevne fordringer: 25, Konstaterte tap p fordringer 16. Nov 2005. Endringer i massen av kortsiktige fordringer pvirker arbeidskapitalen. Retningslinjer for avskrivning av konstaterte tap og sletting Renter og lignende inntekter av utln til og fordringer p kredittinstitusjoner-.. 121. Det er ikke konstatert tap etter risiko for tap i det avgitte regnskapet Her beregnes den skattemessige verdien p kundefordringer etter konstaterte tap p fordringer. Vrige forskjeller legges inn ved klikke p de grnne feltene Tap p utestende fordringer i virksomhet. 1 Tap p utestende fordring som nevnt i skatteloven 6-2 annet ledd anses endelig konstatert i den utstrekning 2 deler: 1 Konstaterte tap-reg fortlpende 2 mulige tap. Avsetning til tap p fordring-ved regnskapsavslutning ser igjennom utestende og vurderer om vil 1. Mai 2014. Skattemessig fradrag for tap p fordringer. Virksomheten tilknytningskravet, og 3 tapet m vre endelig konstatert realisasjonskravet 30. Jun 2015. Er p 1, 3 millioner kroner, av dette var 8, 0 millioner kroner konstaterte tap. Renter og lignende inntekter av utln til og fordringer p kunder 15. Mar 2018. For skattemessig fradrag for tap p fordring, m i alminnelighet flgende. For det, vil det ikke vre et endelig konstatert tap, men en tapsrisiko.